Latviešu English Русский Czechian Danish Lithuanian Finland Franc Germani Greece Italian Nedherland Norge Portugal Serbija Slovakian Sweden Spanish Estonia Polish
konverte.lv

Share |


Matemātiskās konstanteskonstanty hodnoty Kraj (oblast)
π (Pi) 3.141592653589793238462643383279502884197169399375 Matematické
e - Nepera konstante, naturālā logaritma bāze 2,718 281 828 459 045 235 360 287 471 352 662 50 Matematické
γ - Euler - Mascheroni 0,577 215 664 901 532 860 606 512 090 082 402 43 Matematické
zelta sadaļā 1,618 033 988 749 894 848 204 586 834 365 638 12 Matematické
β* - Embry - Treftena 0,70258 Teorie čísel
δ - Feigenbaum 4,66920160910299067185320382046620161 Teorie chaosu
α - Feigenbaum 2,50290787509589282228390287321821578 Teorie chaosu
C2 - konstante vienkārša dvīņi 0,66016181584686957392781211001455577 Teorie čísel
M1 - Meysselya - Mertens 0,26149721284764278375542683860869585 Teorie čísel
K - Catalana 0,91596559417721901505460351493238411 Kombinatorika
K - Landau - Ramanujan 0,76422365358922066 Teorie čísel
K - Visvanata 1,13198824 Teorie čísel
J - Paul-Gauss 3,058198247456354132564564787888767 Teorie čísel
μ - Ramanujan - Soldner 1,451369234883381050283968485892027 Teorie čísel
E'b - Erdos - Borveyna 1,606695152415291763 Teorie čísel
Ω - Chaitin 0,0078749969978123844 Teorie čísel

Fizika
Pokud uvidíte chybu nebo nepřesnost při výpočtu, nebo budete potřebovat další konvertor, které nemají na našich stránkách, nebo převodník nemají potřebné jednotky, které potřebujete, kontaktujte nás . Nápověda, aby naše stránky lepší.

Copyright @ 2010-2021 Konverte.lv All rights reserved

Valid XHTML 1.0 Transitional