Latviešu English Русский Czechian Danish Lithuanian Finland Franc Germani Greece Italian Nedherland Norge Portugal Serbija Slovakian Sweden Spanish Estonia Polish
konverte.lv

Share |


Matemātiskās konstantes



konštanty hodnoty Región
π (Pi) 3.141592653589793238462643383279502884197169399375 Matematické
e - Nepera konstante, naturālā logaritma bāze 2,718 281 828 459 045 235 360 287 471 352 662 50 Matematické
γ - Euler - Mascheroni 0,577 215 664 901 532 860 606 512 090 082 402 43 Matematické
zelta sadaļā 1,618 033 988 749 894 848 204 586 834 365 638 12 Matematické
β* - Embry - Treftena 0,70258 Teória čísel
δ - Feigenbaum 4,66920160910299067185320382046620161 Teória chaosu
α - Feigenbaum 2,50290787509589282228390287321821578 Teória chaosu
C2 - konstante vienkārša dvīņi 0,66016181584686957392781211001455577 Teória čísel
M1 - Meysselya - Mertens 0,26149721284764278375542683860869585 Teória čísel
K - Catalana 0,91596559417721901505460351493238411 Kombinatorika
K - Landau - Ramanujan 0,76422365358922066 Teória čísel
K - Visvanata 1,13198824 Teória čísel
J - Paul-Gauss 3,058198247456354132564564787888767 Teória čísel
μ - Ramanujan - Soldner 1,451369234883381050283968485892027 Teória čísel
E'b - Erdos - Borveyna 1,606695152415291763 Teória čísel
Ω - Chaitin 0,0078749969978123844 Teória čísel

Fizika




Ak uvidíte chybu alebo nepresnosť pri výpočte, alebo budete potrebovať ďalší konvertor, ktoré nemajú na našich stránkach, alebo prevodník nemajú potrebné jednotky, ktoré potrebujete, kontaktujte nás . Pomoc, aby naše stránky lepšie.

Copyright @ 2010-2021 Konverte.lv All rights reserved

Valid XHTML 1.0 Transitional